Reklamace a vrácení zboží

 

| REKLAMACE ZBOŽÍ

Má zakoupené zboží nějakou vadu či nedostatky, nebo vám naopak objednané zboží nedorazilo? Pak prosím postupujte podle pravidel pro reklamace:

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 • O reklamaci nás informujte e-mailem na adrese vivienparfum@vivienparfum.cz či telefonicky na čísle 495 216 060. Popište zjištěnou vadu, uveďte o jaký produkt se jedná a číslo objednávky nebo faktury. Pokud to je možné, přiložte také fotografie zobrazující vady zboží. Zároveň je vhodné nás ihned informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili: tedy zda máte v souladu s naším reklamačním řádem zájem o doplnění chybějícího zboží, slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu zboží, nebo vrácení peněz (vrácení peněz je možné provést vystavením poukazu na nákup zboží na našem e-shopu nebo převodem na váš bankovní účet). 
 • Pokud reklamované zboží zasíláte prostřednictvím přepravní společnosti, zboží řádně zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku, upozorňujeme, že jakékoliv takto zasílané zboží nepřijímáme. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. 
 • Pokud jste při objednávce vybrali jako způsob dopravy Zásilkovnu, můžete reklamované zboží zaslat zpět k nám prostřednictvím Zásilkovny zdarma pod kódem: 905 979 22. Dopravu tedy hradíme my. V takovém případě je třeba odnést balíček na podací místo Zásilkovny, kde nahlásíte uvedený číselný kód. A je hotovo o vše ostatní se již postará dopravce.
 • Reklamované zboží nám doručte spolu s vyplněným reklamačním formulářem (ke stažení níže) na doručovací adresu Oversale s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové. Do zásilky je vhodné také přiložit kopii daňového dokladu (faktury).

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Reklamace se vždy snažíme vyřídit co nejrychleji a k vaší spokojenosti. Veškeré reklamace se řídí naším platným reklamačním řádem, před odesláním reklamace se s ním důkladně seznamte.

 

 

| VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Bylo se zakoupeným zbožím něco jinak, než jste si představovali, nebo jste nevybrali správně? V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku máte právo do 14ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a bez udání důvodu zakoupené zboží vrátit. Pokud chcete této možnosti využít, pokračujte podle pravidel pro odstoupení od smlouvy:

 • O požadavku na odstoupení od smlouvy nás informujte nejlépe e-mailem na adrese vivienparfum@vivienparfum.cz či telefonicky na čísle 495 216 060. Pokud je to možné, přiložte k e-mailu také vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Vracené zboží musí být nepoužité, kompletní a nesmí mít porušený obal. Upozorňujeme, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím nad míru nutnou k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. pokud kosmetiku používáte nějakou dobu a až poté se rozhodnete ji vrátit).
 • Pokud jste v souvislostí s nákupem vraceného zboží od nás obdrželi navíc zboží zdarma (dárek), je potřebné vrátit i tento dárek.
 • Pokud vracené zboží zasíláte prostřednictvím přepravní společnosti, zboží řádně zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží vracíte na vlastní náklady, zásilku proto nelze zasílat na dobírku - upozorňujeme, že jakékoliv takto zasílané zboží nepřijímáme. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání.
 • Vracené zboží nám bezodkladně, nejpozději však do 14ti dní ode dne odstoupení od smlouvy, doručte spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy (ke stažení níže) na doručovací adresu Oversale s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové. Do zásilky je vhodné také přiložit kopii daňového dokladu (faktury).
 • Peníze za zboží vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 • Pokud jste při objednávce vybrali jako způsob dopravy Zásilkovnu, můžete pro vrácení zboží bez udání důvodu využít dopravu zdarma prostřednictvím Zásilkovny. V takovém případě je třeba odnést zásilku na podací místo Zásilkovny, kde nahlásíte číselný kód zásilky. Žádat o tento kód můžete telefonicky na čísle 800 130 140, 495 216 060 nebo e-mailem na adrese vivienparfum@vivienparfum.cz.
 • Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu platí pouze pro konečné spotřebitele, neplatí pro podnikatele a právnické osoby.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


 

| STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat do 12ti hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uzavřená smlouva je pro obě strany závazná. Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, tedy typicky převzetí zboží, se vystavujete sankci zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnutou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Nebude-li poštovné uhrazeno do 10ti dnů, může být účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY »

REKLAMAČNÍ ŘÁD »