VÍTEJTE NA NAŠEM NOVÉM E-SHOPU VIVIEN COSMETICS * Pro zobrazení vašich zákaznických slev a přihlášení do účtu prosím obnovte vaše přihlašovací heslo. Potřebujete radu? Volejte 800 130 140

Reklamace a vrácení zboží

| REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatelem internetového obchodu Vivienparfum.cz je společnost Oversale, s.r.o., Tř. E. Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové 2, IČO: 25959981.
Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky:

 • V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, musí být Prodávajícímu vráceno bezodkladně, nejpozději však do 14ti dnů, na adresu OVERSALE, s.r.o., Tř. E. Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů.
 • Balíček zašlete jako obyčejnou zásilku. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme.
 • Je-li zboží poškozeno již při předávání od dopravce (např. balík je potrhán, vyteklé zboží, atd.), balík nepřebírejte a okamžitě jej vraťte po řidiči nazpět.
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Záruční doba počíná dnem expedice zboží.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením a chybnou manipulací, na škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností, stejně jako na škody způsobené vnějšími událostmi.
 • V případě, že zboží, které kupující reklamuje nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 

 

| ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Jak zboží vrátit do 14ti dnů od převzetí?

Jestliže chcete odstoupit od uzavřené smlouvy - tedy vrátit zboží bez udání důvodu, je třeba do 14ti dnů od převzetí zboží toto zboží odeslat doporučeně zpět na adresu OVERSALE, s.r.o., Tř. E. Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové.

 • Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní a nepoškozené.
 • Zboží vracíte na vlastní náklady.
 • Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

Při splnění těchto podmínek Vám peníze za vrácené zboží zašleme nejpozději do cca. 10ti dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. 

Náležitosti odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy můžete využít písemné žádosti, kterou přiložíte k vracenému zboží, nebo nám můžete žádost odeslat elektronicky na e-mail vivienparfum@vivienparfum.cz. Tato žádost musí obsahovat následující:

 • Specifikace smlouvy - číslo objednávky, číslo daňového dokladu, název a kód zboží, datum objednání zboží a datum obdržení zboží
 • Vaše osobní údaje - jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon
 • Kupní cena - částka a způsob, jakým byla uhrazena
 • Datum a podpis

 

 

| STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat do 12 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uzavřená smlouva je pro obě strany závazná. Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, tedy typicky převzetí zboží, se vystavujete sankci zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnutou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, může být účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč.